دانلود فیلم The Matrix Revolutions 2003

6.8 IMDB
دانلود فیلم The Matrix Revolutions 2003
FA En

صهیون، شهر انسان‌ها در مقابل حملات بی امان ماشین‌ها مقاومت می کند، در حالی که نئو در میدانی دیگر، برای خاتمه دادن به این نبرد، با مامور اسمیت سرکش می جنگد.