دانلود فیلم Tremors: Shrieker Island 2020

5.5 IMDB
دانلود فیلم Tremors: Shrieker Island 2020
FA En

گرابوئیدها ، که نوعی زمین خوار هستند به صورت غیر‌قانونی به عنوان تهدیدی برای محصولات توسط یک عیاش به جزیره ی جدیدی منتقل می شوند و برت گامر پا به میدان می گذارد تا مشکل را حل کند و…