دانلود فیلم Truth 2020

3.3 IMDB
دانلود فیلم Truth 2020
FA En

داستان فیلم به دنبال جنگی داخلی وحشیانه بازجویی از جنایتکاری جنگی ممکن هست معنای عمیق تری داشته باشد که در دروغ مدفون شده و...