دانلود فیلم Velvet Buzzsaw 2019

5.7 IMDB
دانلود فیلم Velvet Buzzsaw 2019
FA En

پس از این که یک سری نقاشی توسط هنرمندی نامعلوم یافت میشود، نیرو های ماورایی به دنبال انتقام از کسی هستند که اجازه داده است طمعشان به شکل هنر درآید.