دانلود فیلم Young Ahmed 2019

6.4 IMDB
دانلود فیلم Young Ahmed 2019
FA En

یک نوجوان بلژیکی پس از تفسیر نادرست قرآن ، نقشه ای را برای قتل معلم خود در نظر می گیرد.