دانلود فیلم The Lion King 2019

6.9 IMDB
دانلود فیلم The Lion King 2019

یک شیر جوان بعد از اینکه پدرش کشته میشود، قلمرو پادشاهی اش را ترک میکند تا مسئولیت پذیری و شجاعت را فرا بگیرد…