دانلود فیلم The Dead of Night 2021

دانلود فیلم The Dead of Night 2021
FA En

تامی و خواهرش، جون، تنها در مزرعه خانوادگی شان زندگی می کردند که ناگهان متوجه شدند که توسط دو قاتل عشایری مورد وحشت و شکار قرار می گیرند.