دانلود فیلم The Rocket 2018

4.6 IMDB
دانلود فیلم The Rocket 2018
FA En

با انتظارات زیاد پدرش و اطرافیان، آینده ی ستاره فوتبال دبیرستان ناگهان از بین رفته و او باید راه جدیدی را برای رسیدن به عظمت پیدا کند.