دانلود فیلم Whispering Smith 1948

6.7 IMDB
دانلود فیلم Whispering Smith 1948
FA En

نجس اسمیت ، کارآگاه افسانه ای راه آهن متقاعد می شود که دوست و همکار قدیمی موری سینکلر برای غارت راه آهن به یک گروه جنایی پیوسته است.