دانلود فیلم Solitary 2020

5.3 IMDB
دانلود فیلم Solitary 2020
FA En

این فیلم درباره مردی است که وقتی به هوش می آید متوجه میشود زندانی ای بوده که به فضا فرستاده شده تا اولین کلونی انسانی را تشکیل دهد…