دانلود فیلم The Swerve 2019

6.5 IMDB
دانلود فیلم The Swerve 2019
FA En

به نظر می رسد هالی همه چیز دارد. دو بچه ، یک خانه ی خوب ، یک شغل خوب به عنوان یک معلم و یک شوهر موفق ، اما نشانه های نگران کننده ای وجود دارد که نشان می دهد همه چیز در دنیای او درست نیست و…