دانلود فیلم Fourteen 2019

6.7 IMDB
دانلود فیلم Fourteen 2019
FA En

در طول یک دهه ، یک زن جوان به دلیل بیماری روانی تشخیص داده نشده یا شاید به دلیل مواد مخدر ، به طور فزاینده ای از کار می افتد ، در حالی که دوست با ثبات تر او گاهی سعی می کند کمک کند ، و گاهی برای حفظ خود عقب نشینی می کند.