دانلود فیلم Simulation Theory Film 2020

7.0 IMDB
دانلود فیلم Simulation Theory Film 2020
FA En

این فیلم در سپتامبر 2019 در O2 Arena لندن گرفته و فیلمبرداری شده است ، این فیلم تیمی از دانشمندان را دنبال می کند ، زیرا آنها منبع ناهنجاری ماوراء الطبیعه در سراسر جهان را بررسی می کنند.