دانلود فیلم Jaeger 2020

5.1 IMDB
دانلود فیلم Jaeger 2020
FA En

برادران کاد و بن جاگر همیشه در سایه امپراتوری جنایتکار پدر فقیدشان زندگی کرده اند ، اما اختلافات آنها را در یک مسیر برخورد خونین قرار داده و تا زمان مرگ دیگری متوقف نخواهد شد.