دانلود فیلم Hunter Hunter 2020

5.9 IMDB
دانلود فیلم Hunter Hunter 2020
FA En

جوزف و خانواده اش در بیابان دورافتاده زندگی می کنند ، اما وقتی فکر می کنند با بازگشت گرگ شکار می شوند ، آرامش آنها تهدید می شود و جوزف آنها را برای ردیابی پشت سر می گذارد.