دانلود فیلم Brightheart 2: Firefly Action Brigade 2020

2.9 IMDB
دانلود فیلم Brightheart 2: Firefly Action Brigade 2020
FA En

روشن دل و دوستان حشره اش برای محافظت و خدمت به دهکده ی خود گروه ویژه ای به نام تیپ اقدام کرم شب تاب تشکیل می دهند. اما روزی با فرود یک سفینه ی فضایی مرموز بیگانه، آرامش آنها بر هم می خورد و این خود آنها هستند که می توانند دهکده را نجات دهند و…