دانلود فیلم Darkness in Tenement 45 2020

4.5 IMDB
دانلود فیلم Darkness in Tenement 45 2020
FA En

جوان شانزده ساله از زمان خشونت آمیز با عمه مارتا پرخطر خود در یک ساختمان اجاره ای کم درآمد NYC زندگی می کند ...