دانلود فیلم Planet of the Humans 2019

6.9 IMDB
دانلود فیلم Planet of the Humans 2019
FA En

مستندی درباره شکست جنبش های زیست محیطی و انتخاب های فاجعه آمیزی که بشر در کره زمین انجام می دهد .