دانلود سریال Bloodlands

7.0 IMDB
دانلود سریال Bloodlands
FA En

تان برانیک، افسر پلیس ایرلند شمالی یادداشت خودکشی را با پرونده بی ربط اهمیت شخصی بسیار زیاد مرتبط می داند.