دانلود فیلم Crook’s Tour 1940

5.8 IMDB
دانلود فیلم Crook’s Tour 1940
FA En

چارترز و کالدیکات که در خاور نزدیک سفر می کنند ، اشتباه به عنوان عوامل آلمانی شناخته می شوند و یک ضبط گرامافون را که حاوی اطلاعات حیاتی برای دشمنان انگلیس است ، به اشتباه تحویل می دهند.