دانلود فیلم Walking with Dinosaurs 3D 2013

5.2 IMDB
دانلود فیلم Walking with Dinosaurs 3D 2013
FA En

دایناسوری کوچک میان پاکی‌رینوسورها از تخم بیرون می‌آید و برای رقابت با برادران و خواهران بزرگترش برای غذا باید از هوشش بهره بگیرد، اما در اثر یک آتش‌سوزی این رقابت شدت می‌گیرد…