دانلود فیلم Magical Mystery or: The Return of Karl Schmidt 2017

6.5 IMDB
دانلود فیلم Magical Mystery or: The Return of Karl Schmidt 2017
FA En

سالها بعد از یک بیماری عصبی، کارل بهمراه دوستان قدیمی و دی‌جی های موسیقی الکترونیک، به یک تور می‌روند. کارل تنها کسی در آن مکان است که مست و نشئه نیست که سبب می‌شود شیاطین دوباره برگردند.