دانلود فیلم Classacts 2018

4.0 IMDB
دانلود فیلم Classacts 2018
FA En

به گروهی از افراد نامناسب دبیرستان که نمی توانند از مشکل دور شوند ، در کلاس پخش خود وظیفه ای برای فارغ التحصیلی تعیین می کنند. همه جهنم از بین می رود شب های آخر و دیوانگی های دیوانه وار ...