دانلود فیلم Meteor Moon 2020

2.8 IMDB
دانلود فیلم Meteor Moon 2020
FA En

وقتی یک شهاب سنگ به ماه برخورد می کند و محور آن را تغییر می دهد، گرانش زمین ماه را به سمت خود می کشاند. اکنون، گروهی از دانشمندان باید بدانند که چگونه قبل از اینکه دیر شود از برخورد ماه با زمین جلوگیری کنند...