دانلود فیلم Bellingcat: Truth in a Post-Truth World 2018

7.2 IMDB
دانلود فیلم Bellingcat: Truth in a Post-Truth World 2018
FA En

بلینگکت: حقیقت در دنیای پس از حقیقت وعده تحقیق متن باز را جستجو می کند و بینندگان را به دنیای انحصاری گروه "روزنامه نگار تحقیقی شهروند" معروف به بلینگکت می کشاند.