دانلود فیلم Never and Again 2021

5.7 IMDB
دانلود فیلم Never and Again 2021
FA En

کوین و جاسمین که دو نوجوانی هستند که نسبت به رویاهای یکدیگراشتیاق یکسانی دارند - عشق به فوتبال و به موسیقی - آن دو بیش از حد عاشق هم می شوند اما یک فاجعه و یک اشتباه وحشتناک در قضاوت رابطه آنها را از هم می پاشد ...