دانلود فیلم Battle for the Planet of the Apes 1973

5.6 IMDB
دانلود فیلم Battle for the Planet of the Apes 1973
FA En

ده سال بعد از فتح سیاره زمین توسط میمون ها، رهبر آنها «سزار» می خواهد که دوباره صلح را بین انسان ها و میمون ها برقرار سازد، اما...