دانلود فیلم Fireball: Visitors from Darker Worlds 2020

7.1 IMDB
دانلود فیلم Fireball: Visitors from Darker Worlds 2020
FA En

مستند در مورد شهاب سنگ ها و ستاره های دنباله دار است و تاثیر آنها بر آیین های باستانی و سایر تاثیرات فرهنگی و جسمی که بر روی زمین داشته اند و…