دانلود فیلم The Cabinet of Dr. Caligari 1920

8.1 IMDB
دانلود فیلم The Cabinet of Dr. Caligari 1920
FA En

سال 1830. در نمایش « دكتر كالیگارى » ( كراوس )، خوابگردى به نام « سزار » ( فایت ) پیش‏گویى مى‏كند. از جمله در شبى كه « آلن » ( تواردوسكى )، « فرانسیس » ( فه‏ئر ) و « جین » ( داگوفر ) ( دو دانشجو و دخترى كه هر دو دست مى‏دارند ) به دیدن نمایش آمده‏اند، طالع « آلن » را مى‏بیند و پیش‏بینى مى‏كند كه او خیلى زود خواهد مرد...