دانلود فیلم Lily Is Here 2021

دانلود فیلم Lily Is Here 2021
FA En

دالاس (شهری واقع در تگزاس) و هروئین، تنها یک وجه مشترک با یکدیگر دارند: دانکن همیشه به سمت آن‌ها بازمی‌گردد. داستان فیلم Lily Is Here در خصوص دانکن می‌باشد، فردی که در گذشته، تمام زندگی خود را به دلیل اعتیاد به هروئین، از دست داد. دانکن مدتی را در زندان پشت سر گذاشت و در همین مدت، همسرش، دخترانشان را از او گرفت و والدینش به سختی توانستند که ...