دانلود فیلم Our Father’s Keeper 2020

6.8 IMDB
دانلود فیلم Our Father’s Keeper 2020
FA En

فیلم Our Father’s Keeper روایتگر داستانی است محدودیت‌های خانوادگی را در هنگام وقوع یک فاجعه، به چالش می‌کشد و آزمایش می‌کند. همچنین فیلم Our Father’s Keeper مخاطب را وسوسه می‌کند تا عشق ایجاد شده نسبت به یکدیگر را احساس کند و درک بهتری از آن پیدا نماید.