دانلود فیلم Apocalypto 2006

7.8 IMDB
دانلود فیلم Apocalypto 2006
FA En

زمانی که قلمرو مایا با زوال رو به رو میشود، بزرگان تنها راه چاره را ساختن معابد بیشتر و قربانی کردن انسان ها میدانند. «جاگوار پا» مرد جوانی است که برای قربانی شدن برگزیده شده، اما میگریزد و اکنون او باید برای زنده ماندن و نجات خانواده اش بجنگد…