دانلود فیلم Black Panther 2018

7.3 IMDB
دانلود فیلم Black Panther 2018

به دنبال اتفاقات فیلم کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی، پادشاه تچالا به کشورش واکاندا باز میگردد. اما در آن جا با دو دشمن قوی که برای سرنگونی او متحد شده اند مواجه میشود. تچالا باید به عنوان پلنگ سیاه با مامور سی آی ای اورت کی. راس و نیرو های ویژه واکاندا متحد شود تا از وقوع یک جنگ جهانی جلوگیری کند.