آفرفیلم : دانلود فیلم و سریال

جدیدترین مطالب

دانلود فیلم Talk to Her 2002

7.9 IMDB
دانلود فیلم Talk to Her 2002
FA En

«آلیسیا» و «لیدیا» به حالت اغما فرو رفته اند؛ یکی بر اثر حادثه ی رانندگی و دیگری در جریان مسابقه ی گاوبازی…

دانلود فیلم Wild Tales 2014

8.1 IMDB
دانلود فیلم Wild Tales 2014
جزو 250 فیلم برتر با رتبه183
FA En

نابرابری، بی عدالتی و درخواستهای دنیا ما برای خیلیها استرس و افسردگی به همراه دارد. در این میان برخی از آنها دست به کارهای عجیبی می زنند. فیلم داستان این انسانهاست. انسانهایی که در برابر رویایی با حقیقت آسیب پذیر بوده و ناگهان دست به کارهایی غیر قابل پیشبینی می زنند…

تلگرام آفرفیلم