دانلود فیلم The Wolf Hour 2019

4.9 IMDB
دانلود فیلم The Wolf Hour 2019
FA En

یک شکنجه گر غیبی نویسنده منزوی را آزار می دهد زیرا خاموشی در سطح شهر باعث آتش سوزی ، غارت و افزایش خشونت در تابستان سام در نیویورک در سال 1977 می شود.