دانلود فیلم Wedding Present 1936

6.3 IMDB
دانلود فیلم Wedding Present 1936
FA En

وقتی چارلی میسون از خبرنگاری به سردبیری ارتقا می یابد، برای دوس دخترش که خبرنگار آس است، گران تمام می شود. به محض اینکه می شنود که او با شخص دیگری نامزد کرده است، کارش را ترک کرده به امید اینکه بلکه دوباره دلش را بدست آورد.